Ella och Elvira

Det här är en berättelse som fortfarande ligger i sin linda. Påbörjad med illustrationer och fortfarande under bearbetning i text.

Kommentarer

Hej!
Jag har stängt för kommentarer här och ber dig att gå till min NYA HEMSIDA om du vill kommentera eller ta kontakt.
Här hittar du denna sidas illustrationer: Ella och Elvira

Och här är kontaktsidan: Kontakt ...
Välkommen!

loading...