Sjöatlas

Ett uppdrag på min arbetsplats, Sjöfartsverket. Jag fick äran att göra några illustrationer till en "Sjöatlas" som ska publiceras och användas i utbildningssyfte.
 

Kommentarer

Hej!
Jag har stängt för kommentarer här och ber dig att gå till min NYA HEMSIDA om du vill kommentera eller ta kontakt.
Här hittar du denna sidas uppdrag:
Sjöatlas
Och här är kontaktsidan: Kontakt ...
Välkommen!

loading...